LEZINGEN ARCHIEF

Hier vindt u de lezingen die afgelopen jaren zijn gegeven.
! Op dit moment zijn wij de pagina nog aan het invullen,
wij hopen u zo spoedig mogelijk weer volledig online te zijn!

 2011

LEZINGEN ARCHIEF 2014

LEZINGEN ARCHIEF
15-11-2011 Volksuniversiteit Alphen a/d Rijn

Naar aanleiding van de expositie in het Van Goghmuseum te Amsterdam wordt deze lezing gegeven over het verblijf van Van Gogh van eind 1885 tot begin 1888 in Antwerpen en Parijs.
De expositie laat de meest cruciale momenten zien van de artistieke ontwikkeling van Van Gogh.

LEZINGEN ARCHIEF
15-11-2011 Volksuniversiteit Alphen a/d Rijn

Naar aanleiding van de expositie in het Van Goghmuseum te Amsterdam wordt deze lezing gegeven over het verblijf van Van Gogh van eind 1885 tot begin 1888 in Antwerpen en Parijs.
De expositie laat de meest cruciale momenten zien van de artistieke ontwikkeling van Van Gogh.

LEZINGEN ARCHIEF
15-11-2011 Volksuniversiteit Alphen a/d Rijn

Naar aanleiding van de expositie in het Van Goghmuseum te Amsterdam wordt deze lezing gegeven over het verblijf van Van Gogh van eind 1885 tot begin 1888 in Antwerpen en Parijs.
De expositie laat de meest cruciale momenten zien van de artistieke ontwikkeling van Van Gogh.

LEZINGEN ARCHIEF
15-11-2011 Volksuniversiteit Alphen a/d Rijn

Naar aanleiding van de expositie in het Van Goghmuseum te Amsterdam wordt deze lezing gegeven over het verblijf van Van Gogh van eind 1885 tot begin 1888 in Antwerpen en Parijs.
De expositie laat de meest cruciale momenten zien van de artistieke ontwikkeling van Van Gogh.

DE HAAGSE SCHOOL
14-03-2014  Stadspodium GO, Leerdam

In de tweede helft van de negentiende eeuw was Den Haag een kunstenaarsstad.

In 1847 was de vereniging Pulchri opgericht. Het was een welvarende stad en de kunsthandel bloeide volop. Rond 1875 kwam er een nieuwe beweging in de schilderkunst: de Haagse School, die zich inspireerde op de werkelijkheid. De Haagse School introduceerde de moderne kunst in Nederland. We bekijken het werk van onder andere Mesdag, Maris,Mauve, Israels en Weissenbruch en gaan in op het culturele klimaat in Den Haag en de betekenis van de Haagse School.

MET PEN & PENSEEL
08-03-2014  VU Amsterdam.

Denise de Costa en Lisette le Blanc reizen door het land met een bijzonder programma:

"Met pen en penseel, levenskunst van Etty Hillesum en Charlotte Salomon"

Op 15 januari 1914 werd Etty Hillesum geboren; op 16 april 1917 Charlotte Salomon. In de tijd van Hitler-Duitsland waren zij jonge Joodse vrouwen. Met de dood voor ogen vierden zij het leven. Zij stierven beiden in de herfst van 1943 in Auschwitz. Zij lieten dagboeken, schilderijen en brieven na.
Met pen en penseel ontwikkelden zij een levenskunst die het leven en de creativiteit beaamt; een levenskunst die van zoveel innerlijk kracht en schoonheid getuigt dat zij ver uitstijgt boven de tijd waarin zij tot stand kwam, een levenskunst die ook nu nog bijzonder actueel is. Dat is het thema van het programma

Programma:
09.30 - 10.00 uur Ontvangst
10.00 - 12.00 uur Charlotte Salomon (LlB, plenair)
12.00 - 13.00 uur Lunch*
13.00 - 15.00 uur Etty Hillesum (DdC, plenair)
15.00 - 15.30 uur Pauze
15.30 - 16.00 uur Vragen en discussie (in kleine groepen)
16.00 - 16.30 uur Afsluiting door Denise en Lisette.
*( U dient zelf voor de lunch te zorgen, koffie en thee zijn voldoende aanwezig)

Denise en Lisette gebruiken beeldmateriaal, film- en muziekfragmenten tijdens hun lezing. De benodigde apparatuur (beamer, microfoon, laptop, boxjes) wordt verondersteld in de zaal aanwezig te zijn. De spreeksters nemen een usb-stick mee.

Lisette le Blanc:   is kunsthistoricus,  geeft lezingen en cursussen voor diverse instellingen,  organiseert binnen- en buitenlandse excursies
Denise de Costa:   is schrijver en wetenschappelijk onderzoeker,  promoveerde in 1996 op Anne Frank en Etty Hillesum, Spiritualiteit, schrijverschap en seksualiteit. (Balans, Amsterdam 1996),   publiceerde boeken en artikelen over haar leven en werk,  verzorgt lezingen en workshops over Etty Hillesum in binnen- en buitenland.

BAUHAUS
03-03-2014  VU Culemborg, loc. Geldermalsen
07-03-2014  Volksuniversiteit Culemborg

Het Bauhaus werd in 1919 opgericht door Walter Gropius in Weimar.
Hij wilde een nieuw soort gilde oprichten, een gilde van handwerkslieden. Een gilde waarin onder de paraplu van een functionele architectuur alle andere disciplines waren ondergebracht en daarop werden afgestemd. Het Bauhaus hield zich bezig met vormgeving en was gericht op het ontwerpen van betaalbare en functionele producten.

Hoe ontstond het Bauhaus en wat ging er aan vooraf.?
Welke docenten waren er werkzaam ?
Wat was de ideologie ?

In 1933 werd het Bauhaus door de Nazi’s gesloten, 
waarna veel docenten naar de Verenigde Staten vertrokken.

EENHEID & VERSCHEIDENHEID IN JUGENDSTIL
02-03-2014  Wijks Atelier, Wijk bij Duurstede

In deze lezing maakt u kennis met de Jugendstil ( Art Nouveau ) in diverse landen. In de tweede helft van de negentiende eeuw vinden er veel veranderingen plaats. Door de industriële revolutie is de kloof tussen rijk en arm groot geworden. Steden moeten worden uitgebreid.
Kunstenaars willen zich gaan inzetten voor de arbeiders en komen voor hen op. Zij tonen in hun werken afbeeldingen van arbeiders en boeren. William Morris wil met zijn arts and crafts-movement terug naar een eerlijk product. De arbeider moet plezier beleven aan de productie.
Het gedachtengoed van William Morris, de natuur en invloeden vanuit Japan vormen onder andere de basis voor de ontwikkeling van de Jugendstil.

We staan ook even stil bij de positie van de vrouw aan het eind van de eeuw. Enerzijds wordt de vrouw gezien als een femme fatale maar aan de andere kant ook als femme fragile.

FRIDA KAHLO: LEVEN EN WERK
01-03-2014  Helikon, Utrecht

Haar man en schilder Diego Rivera zei over Frida Kahlo: “Ze is de eerste vrouw in de kunstgeschiedenis die met een absolute en nietsontziende oprechtheid, en je zou kunnen zeggen met gelaten wreedheid, al die algemene en bijzondere thema’s behandelt die alleen vrouwen betreffen”.
Ziekte heeft haar gevormd en haar persoonlijk leven zien we terug in haar werk, vooral haar intrigerende zelfportretten. In haar zelfportretten valt op dat zij schildert vanuit haar pijn, angst en eenzaamheid.
Haar werk karakteriseert zich door de vrolijke kleuren, die echter in contrast staan met een vervreemdende en onheilspellende sfeer. Ze schuwde de controverse niet: in een schilderij ter nagedachtenis aan de actrice Dorothy Hale beeldde ze het moment van haar zelfmoord zeer grafisch af
Ze exposeerde in New York en in Parijs en werd bewonderd door grote meesters als Picasso en Kandinsky. In 1953 had ze haar expositie in Mexico : Diego plaatste haar bed midden in de expositieruimte.

Kahlo overleed in 1954. Ze liet een briefje achter met de tekst 'Ik hoop dat het einde vrolijk is en hoop nooit meer terug te keren'. Kahlo heeft 143 schilderijen nagelaten, waarvan 55 zelfportretten. 

In de lezing krijgt U een indruk van haar leven en de betekenis van haar werk.
Ook wordt ingegaan op haar moeizame relatie met Diego Rivera. Kahlo had namelijk veelvuldige buitenechtelijke affaires. Tot haar minnaars behoorde de naar Mexico gevluchte Russische revolutionair Leon Trotski

EXPRESSIONISME
Workshop in het Wijks Atelier
01-03-2014  Wijk bij Duurstede

10.00 uur - 12.00 uur Lezing
12.00 uur - 12.45 uur Lunchpauze
13.00 uur - 16.00 uur Schilderen

In deze workshop krijgt u eerst een inleiding op het expressionisme door Lisette le Blanc. Zij verteld over de diverse kunstenaars en de verschillende stromingen in deze boeiende stijl.
Na de lunchpauze maakt u onder leiding van Karin Boers een expressionistisch schilderij met acrylverf op doek (50x60).
Na een aantal schilderoefeningen gaat u aan de slag met verf en penseel.

CHARLOTTE SALOMON
25-02-2014  Volksuniversiteit Alphen a/d Rijn

"Bewaar dit goed. Het is mijn leven".

Charlotte Salomon ( 1917-1943) groeide op in een Duits Joods milieu in Berlijn. Vanwege het steeds heviger wordende antisemitisme ontvlucht zij de stad in 1939. Ze gaat naar haar grootouders in Zuid-Frankrijk, waar het nog veilig is, tot het moment dat op 1 september 1939 de Duitse troepen Polen binnenvallen en de Britten en Fransen, Duitsland de oorlog verklaren.
In 1940 pleegde haar grootmoeder zelfmoord. Toen pas werd Charlotte verteld dat ook haar moeder in 1926 een einde aan haar leven had gemaakt. Charlotte wil de geschiedenis van haar familie op een bijzondere manier verwerken en stort zich hartstochtelijk op het schilderen.

Zo ontstond tussen 1940 en 1942 een reeks van 800 gouaches waarin zij haar levensverhaal vertelt. Ze noemt het werk “Leven ? Of Theater?”
Vlak voor haar deportatie gaf zij het werk in bewaring met de woorden “Bewaar dit goed, het is mijn hele leven”.

Er is een brief bewaard gebleven waarin Charlotte Salomon de omstandigheden beschrijft waarin “Leven ? of Theater? “tot stand kwam. Zij doet hierin een ontroerende bekentenis. De lezing geeft niet alleen een fascinerend beeld van het leven van de jonge kunstenares, maar confronteert prominenten met haar brief, een postume onthulling die een heel nieuw licht werpt op de laatste periode van haar leven.

“En zij zag met wakkergedroomde ogen alle schoonheid om haar heen, zag de zee, voelde de zon en wist : ze moest een tijdlang van de menselijke oppervlakte verdwijnen en daarvoor ieder offer brengen om vanuit de diepte haar wereld nieuw te scheppen.”

Charlotte Salomon werd in oktober 1943 in Auschwitz op 26 jarige leeftijd om het leven gebracht.

SCHILDERS VAN BERLIJN
03-02-2014  VU Culemborg, loc. Geldermalsen
07-02-2014  VU Culemborg, loc. Zaltbommel

In 1898 werd in Berlijn de Berliner Secession opgericht.
Een jaar later werd een grote expositie ingericht . Max Liebermann verzorgde de openingstoespraak .

Wat was er nieuw ten tijde van de Berliner Secession?
Hoe ontwikkelde de avant garde kunst zich?
Hoe was het culturele klimaat voor die tijd, dus ten tijde van Keizer Wilhelm II ?
Hoe waren de artistieke ontwikkelingen aan het einde van de negentiende eeuw tot en met de eerste wereldoorlog?

NATURAL BEAUTY
01-02-2014  Volksuniversiteit Utrecht

In het Groninger Museum is van 7 december 2013 tot en met 25 mei 2014 de tentoonstelling Natural Beauty te zien.

De expositie toont prachtige landschappen en stillevens uit de verzameling van de Duitse tropenarts Gustav Rau ( 1922-2002). Meesterwerken van o.a. Fra Angelico, Van der Neer, Liebermann, Monet en Morandi maken deze presentatie een feest voor het oog.

CAMILLE CLAUDEL
24-01-2014  Helikon, Utrecht

In 1882 - Camille was 18 jaar werd haar eerste beeldhouwwerk tentoongesteld op de Salon in Parijs.
Rodin was erg gecharmeerd van Camille en haar talent en vroeg of zij zijn leerlinge wilde worden. Na enige tijd was zij niet alleen meer zijn leerlinge, maar ook zijn rechterhand, muze en maîtresse geworden. Rodin kon niet meer zonder haar, getuige de brieven die van hem bekend zijn.

Zij had haar eigen atelier en werkte zij aan zij met Rodin in zijn atelier. Haar grote aandeel in beroemde werken van Rodin, als De kus, De Denker, De Burgers van Calais of Balzac, was tot voor kort onbekend. In 1893 besloot zij alleen voor zichzelf te gaan werken omdat zij vond dat Rodin haar gebruikt had. Een en ander was vooral ingegeven door het feit dat Rodin haar inbreng geheim hield en omdat daarom alleen híj gewaardeerd werd voor werk dat grotendeels door haar was gemaakt, terwijl zij daarvoor op geen enkele wijze erkenning kreeg.
In haar eigen atelier ontstonden beeldengroepen zoals Sakountala, gebaseerd op een hindoelegende en La Valse, gebaseerd op een compositie van Debussy. Camilles ergernis voor Rodin werd langzaam omgezet in haat en ze wilde niets meer met hem en zijn wereld te maken hebben. Ze ging zich isoleren, werd achterdochtig en wantrouwde steeds meer mensen.
Weinig mensen waren haar tot steun, ook haar eigen familie niet. Haar moeder en haar broer lieten haar opnemen in een psychiatrische inrichting. Hier bleef zij tot haar dood in 1943.

MARC CHAGALL
17-01-2014  GO Leerdam

het leven en werk van Marc Chagall (1887-1985). 
Marc Chagall was een van de meest succesvolle kunstenaars van de twintigste eeuw. Hij was een bijzondere kunstenaar met een eigen stijl. Hij werd geboren in Rusland en na een studie aan de kunstacademie in Petersburg trok hij naar Parijs, waar hij kennis maakte met de avant-garde kunst, onder andere het werk van Picasso.
Tijdens de tweede wereldoorlog vluchtte hij naar Amerika in verband met zijn Joodse achtergrond.

We bekijken zijn werk in zijn Russische jaren, de jaren in Parijs, in Amerika en vervolgens in Frankrijk.
Ook wordt aandacht besteed aan zijn grote werk in Moskou, namelijk het Joodse Theater. 

Contact:

Elysium Cultuurproducten
drs. Lisette le Blanc
Goeree 134
3524 ZZ Utrecht

of stuur ons direct een e-mail:

LEZINGEN ARCHIEF
15-11-2011 Volksuniversiteit Alphen a/d Rijn

Naar aanleiding van de expositie in het Van Goghmuseum te Amsterdam wordt deze lezing gegeven over het verblijf van Van Gogh van eind 1885 tot begin 1888 in Antwerpen en Parijs.
De expositie laat de meest cruciale momenten zien van de artistieke ontwikkeling van Van Gogh.