In haar jarenlange carrière heeft Lisette le Blanc op velerlei gebieden kennis en ervaring opgedaan.

Tijdens haar studie kunstgeschiedenis en archeologie aan de universiteit te Utrecht (1976-1983), had zij in het kader van het doctoraalexamen een assistentschap aan het Kunsthistorisch Instituut te Florence en als bijvakken Theaterwetenschappen en Monumentenzorg.

Na haar studie organiseerde zij exposities bij Toonzaal Participatie van de Nieuwe Academie te Utrecht (1983/1984). Van 1985 tot juni 2011 was zij conservator/directeur van Museum Dorestad in Wijk bij Duurstede

In die periode behaalde zij ook haar certificaat management en volgde zij diverse studiedagen bij de Nederlandse Museumvereniging. Tevens volgde zij een tweejarige cursus paleografie aan het archief te Utrecht.


Daarnaast vervulde zij een aantal andere functies:

1986 - docent kunstgeschiedenis bij diverse instellingen waaronder de Hovo, Helikon & VU's (heden  
1992 - Projectmedewerker Nederlands Centrum voor Volkscultuur 
1993 - Monumentencommissie Maartensdijk (1996)
2004 - Gastconservator Stichting LekArt als podium voor kunst en cultuur  
2008 - Jurylid Stichting LekArt Culemborg als podium voor kunst en cultuur 
2011 - Eveneens organiseerde zij vele buitenlandse cultuurreizen (heden)
2014 - Conservator van Kasteelmuseum Zaltbommel (heden)

Voorts heeft zij ook de nodige bestuurservaring opgedaan bij :

1985 - Oprichting het Cultureel Rondje Wijk bij Duurstede, dit in samenwerking met 4 kunstenaars 
1986 - Opriching Kunstkring '86 in Wijk bij Duurstede (1991).
1988 - Voorzitter Stichting Vluchtelingenwerk Zeist (1989).
2007 - Secretaris Interculturele Theater en Muziekgroep ElkAgar (heden) 
2012 - Bestuurslid Kunstkring Doorn (heden)

Een ander belangrijk aspect van de ervaring is vrijwilligerswerk bij:

1983 - Het opknappen van het middeleeuws dorp Piastre in Bologna; gedurende 3 maanden 
1983 - Centro Ecumenico Piemonte (Italië); gedurende 3 maanden 
1983 - Stichting Vluchtelingenwerk Nederland (1991).
1981 - Vrijwilliger vakantieweken mensen met een lichamelijke beperking (1982)
1982 - Vrijwilligster vakantieweken mensen met een verstandelijke beperking (1987)

Naast kennis van Nederlandse, Franse, Italiaanse, Engelse en Duitse taal, heeft zij ook verschillende publicaties van haar hand. Naast het artikel Giambologna's rechterhand, Incontri (1983) en het boek Jan Roelof en Jacobus van Nijendaal , kunstenaars uit Wijk bij Duurstede, 2000 zijn er ook diverse artikelen in tijdschriften gepubliceerd, en is redactielid van het historisch tijdschrift "Leven in Wijk bij Duurstede"

Haar voorkeuren voor vrije tijdsbesteding zijn: literatuur, muziek, theater, wandelen en schilderen. 

Privacy statement

Elysium Cultuur Producten respecteert uw privacy volgens de wet op het recht op privacy. Hieronder vindt u uitgelegd welke persoonsgegevens Elysium Cultuurproducten zou kunnen verzamelen en hoe zij deze gegevens zou kunnen gebruiken.
Elysium Cultuur Producten verzamelt alleen die persoonsgegevens die u vrijwillig (via onze website of e-mail) verstrekt.
Elysium Cultuur Producten zal de gegevens die u verstrekt gebruiken om uw vragen te beantwoorden, de door u gevraagde informatie te bezorgen of uw opdrachten uit te voeren. Indien u uw gegevens aan Elysium Cultuur Producten heeft verstrekt en u wenst dat deze gegevens worden verwijderd of gewijzigd, vragen wij u schriftelijk (ook via e-mail) contact met ons op te nemen.
Het kan ten alle tijde gebeuren dat Elysium Cultuur Producten foto's gebruikt waar het publiek of deelnemers aan bepaalde evenementen op staan. Mocht een persoonlijke afbeelding bezwaar opleveren kunt u altijd contact opnemen met onze relatie sitebeheer.
De website van Elysium Cultuur Producten kan links naar andere websites bevatten. Elysium Cultuur Producten en aanverwante relaties zijn op generlei wijze aansprakelijk voor de inhoud of het privacy beleid van deze sites.
De website van Elysium Cultuur Producten bevat geen "cookies".
Elysium Cultuur Producten behoudt zich het recht deze privacyrichtlijnen te wijzigen. Wij zullen deze aanpassingen onmiddellijk op deze webpagina weergeven.

Disclaimer

Elysium Cultuur Producten en de aan haar aanverwante relaties kunnen op generlei wijze aansprakelijk gehouden worden voor enige schade die voortvloeit uit onjuiste informatie op en/of gebruik van deze website.
Elysium Cultuur Producten en de aan haar aanverwante relaties zijn niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor de inhoud van eventuele off-site pagina's die gelinkt zijn aan of afgeleid van deze website.
Elysium Cultuur Producten plaatst en onderhoud met de grootste zorg, haar informatie, in de huidige staat zonder enige garantie, in welke vorm dan ook. Hieronder vallen o.a. garanties ten aanzien van verkoopbaarheid, gebruiksmogelijkheden, niet inbreuk, nauwkeurigheid en het up-to-date zijn van de informatie. Er kunnen geen rechten worden ontleent aan de gegevens op deze site.
Zonder schriftelijke toestemming van Elysium Cultuur Producten mag niets van deze site worden overgenomen.
Elysium Cultuur Producten en haar aanverwante relaties zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van computer-virussen voortvloeiende uit de toegang tot, het gebruik van, en het vertrouwen op deze website of enige hieraan gelinkte websites, behoudens het geval van opzet of grove schuld.
Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de informatie op deze website behoren toe aan Elysium Cultuur Producten en de haar aanverwante relaties en zijn op deze site opgenomen met toestemming van de eigenaar van de desbetreffende eigendomsrechten.
Tenzij anders vermeld zijn alle gebruikte afbeeldingen en teksten afkomstig uit de collectie van Elysium Cultuur Producten. De afbeeldingen afkomstig uit andere collecties en evenementen heeft Elysium Cultuur Producten geprobeerd alle rechtmatige te achterhalen of in te lichten. Als u ondanks denkt dat een bepaalde vermelding van eigenaar of copyright onjuist of onvolledig is, kunt u altijd contact opnemen met onze relatie sitebeheer. Dit geldt tevens voor eventuele afbeeldingen van groepen en/of individuen. Mocht een persoonlijke afbeelding bezwaar opleveren kunt u contact opnemen met onze relatie sitebeheer.
Elysium Cultuur Producten behoudt zich het recht voor ten alle tijden zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen in de inhoud van deze website, en de website (tijdelijk) buiten gebruik te stellen.

Elysium Cultuurproducten


drs. Lisette le Blanc
Goeree 134
3524 ZZ Utrecht