Oriëntalisme in de kunst.

Cultuurhistorische middag met muzikale omlijsting door Kamal Horst.

Op 1 juli 1798 komt een Franse expeditie leger met een groep wetenschappers aan in Alexandrië. Maanden later is de verovering van Egypte een feit. De wetenschappers verspreiden zich over het land en buigen zich over de cultuur. Men toont grote fascinatie.
Egyptologie wordt Egyptomanie. Via reisverslagen en gepubliceerde onderzoeksresultaten maakt het klassieke Egypte zijn intreden in de Europese cultuur. Menig kunstenaar laat zich dan inspireren door het mystieke van de verloren beschaving en de monumentaliteit van haar architectuur.

Niet alleen Egypte is een bron van inspiratie, maar onder andere ook Turkije, Tunesie en Marokko. De Oriënt als inspiratiebron zien we bij veel kunstenaars van de negentiende eeuw tot en met het begin van de twintigste eeuw.

Lisette le Blanc zal ingaan op de beeldende kunst uit die tijd. Zij zal afbeeldingen laten zien van kunstenaars die geïnspireerd werden door de Orient

De lezing wordt omlijst met muziek van Kamal Hors ( Marokko), ud speler en componist. De muziek geeft een extra dimensie aan de schilderijen, die worden geprojecteerd en brengt ons in de tijd waarin de schilderijen zijn gemaakt.

De muziek inspireert het publiek om dieper na te denken over het verleden. De schilderijen krijgen door de muziek een levendig karakter.

Kamal Hors

Kamal Hors (Marokko) gaat in zijn muziek op zoek naar nieuwe manieren van musiceren en componeren. Dit heeft geresulteerd in verschillende samenwerkingen met andere disciplines. 

"Voor mij muziek maken, betekent muziek delen. Wat je deelt is voor iedereen.."

De Pletterij

08 mei 2014
locatie: Lange Herenvest 122, Haarlem

donderdag
vanaf 20.00 uur

opgave:
reserveren@pletterij.nl

Elysium Cultuurproducten


drs. Lisette le Blanc
Goeree 134
3524 ZZ Utrecht