Laatste nieuws:

 
 
 
 

BIJZONDERE VROUWEN DOOR DE EEUWEN HEEN,

een kunsthistorisch overzicht

 
 

 

Vrouwelijke kunstenaars stonden vaak in de schaduw  van hun man, broer of vaderen mochten zich vaak niet aansluiten bij een organisatie op een enkele uitzondering na. 

Het werk was vaak ook minder waard dan die van een mannelijke kunstenaar. Hun werk kreeg  minder aandacht. In deze lezing wordt een overzicht gegeven van een aantal  vrouwelijke kunstenaars door de eeuwen heen.

We zien onder andere  het werk van  Catharina van Hemessen,  Judith Leyster,   Gentileschi, Maria van Oosterwijck,  Rachel Ruysch,   Angelika Kaufmann,   Frida Kahlo en anderen.

zelfportret als allegorie van de Schilderkunst van Artemisia Gentileschi, 1638

 
 
Volksuniversiteit Amersfoort
datum   27 maart 2021
tijd   14.00 uur - 16.00 uur
locatie   Amersfoort
     
opgave   via de website van VU Amersfoort
 
 
 

 privacy statement   |    disclaimer   |   contact   |   sitemap