LEZINGEN ARCHIEF

Hier vindt u de lezingen die afgelopen jaren zijn gegeven
! Op dit moment zijn wij de pagina nog aan het invullen,
wij hopen u zo spoedig mogelijk weer volledig online te zijn!

LEZINGEN ARCHIEF 2013

KOKOSCHKA, MENSEN EN BEESTEN.
01-12-2013  Helikon, Utrecht
02-12-2013  VU Culemborg, loc. Geldermalsen
19-12-2013  Volksuniversiteit Culemborg


Lezing bij tentoonstelling in Museum Boymans van Beuningen.
Museum Boymans van Beuningen kocht in 1950 als eerste Nederlands museum een schilderij aan van Oskar Kokoschka (1886-1980), meesterschilder die hele generaties kunstenaars inspireerde. Zijn portretten van mensen en beesten zijn onderwerp van de grote expositie in Museum Boymans van Beuningen (21 september 2013 tot en met 19 januari 2014): "Oskar Kokoschka - Mensen en beesten". Het belooft een groots overzicht te worden: ruim honderdveertig schilderijen en tekeningen van Kokoschka zullen worden getoond. 

Onder tijdgenoten werd Kokoschka beschouwd als een van de belangrijkste kunstenaars van zijn tijd. Gustav Klimt noemt hem na een grote tentoonstelling in Wenen “Het grootste talent van de jongere generatie”
De tentoonstelling in Rotterdam start met Kokoschka’s vroegste portretten en zijn ontdekking door de beroemde architect van het modernisme, Adolf Loos, in 1908. De expositie sluit af met zijn laatste zelfportret. Kokoschka’s portretten laten zien wie hij kende en hoe hij tegen de wereld aankeek.

Een aantal onderwerpen komt steeds terug in zijn oeuvre, zoals kinderportretten, dierportretten en portretten van musici waaronder Schönberg en Pablo Casals. Zijn liefde voor muziek, deelt hij met zijn (uiteindelijk onbereikbare) geliefde Alma Mahler, weduwe van de bevriende componist Gustav Mahler, met wie Kokoschka een onstuimige relatie heeft.

TOT LERING EN VERMAAK
18-11-2013  VU Culemborg, loc. Geldermalsen
21-11-2013  Volksuniversiteit Culemborg

Symboliek in de 17e eeuw.

In de zeventiende eeuw werden veel Hollandse genreschilderingen gemaakt ter lering en ter vermaak.
Welke werken werden er gemaakt en welke betekenis hadden deze werken voor de zeventiende-eeuwse beschouwers. In die tijd waren dit soort schilderijen en prenten zeer populair.
Het zijn onderwerpen uit het dagelijks leven met een moraliserende en vermakelijke strekking.

ORIËNTALISME IN DE KUNST
17-11-2013  Stadsboerderij van Lunetten, Utrecht

Muzikale kunsthistorische middag. Op zondag 17 november van 14.00 - 16.30 uur vindt een bijzondere middag plaats met als thema Orientalisme.
Op 1 juli 1798 komt een Franse expeditie leger met een groep wetenschappers aan in Alexandrië. Maanden later is de verovering van Egypte een feit. De wetenschappers verspreiden zich over het land en buigen zich over de cultuur. Men toont grote fascinatie. Egyptologie wordt Egyptomanie. Via reisverslagen en gepubliceerde onderzoeksresultaten maakt het klassieke Egypte zijn intreden in de Europese cultuur. Menig kunstenaar laat zich dan inspireren door het mystieke van de verloren beschaving en de monumentaliteit van haar architectuur.
Niet alleen Egypte is een bron van inspiratie, maar onder andere ook Turkije, Tunesie en Marokko. De Oriënt als inspiratiebron zien we bij veel kunstenaars van de negentiende eeuw tot en met het begin van de twintigste eeuw.

Deze middag wordt georganiseerd door Kamal Hors, Althea Shawky en Lisette le Blanc
Lisette le Blanc zal ingaan op de beeldende kunst uit die tijd. Zij zal afbeeldingen laten zien van kunstenaars die geïnspireerd werden door de Oriënt.
De lezing wordt omlijst met muziek van Kamal Hors ( Marokko), ud speler en componist. De muziek geeft een extra dimensie aan de schilderijen, die worden geprojecteerd en brengt ons in de tijd waarin de schilderijen zijn gemaakt. De muziek inspireert het publiek om dieper na te denken over het verleden. De schilderijen krijgen door de muziek een levendig karakter.
Athea Shawky geboren in Egypte, zal vertellen over de dans. De dans is nauw verbonden met muziek en zang. Dans is een uiting van vreugde, uitgelatenheid en humor. Het is vermaak en een uitdaging om los te komen van de beslommeringen van alledag. In de films van de jaren vijftig en zestig waren er belangrijke dansdiva’s, die elk een eigen stijl hadden.

Het wordt een bijzondere middag.

TUINARCHITECTUUR in de 17e EEUW
24-11-2013  Volksuniversiteit Culemborg
28-11-2013  VU Culemborg, loc. Geldermalsen

Frederik Hendrik en Amalia van Solms hebben een grote bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van de tuinarchitectuur in de zeventiende eeuw. Zij lieten een groot aantal imposante monumenten met tuinen aanleggen. Frederik Hendrik was opdrachtgever en ook ontwerper. Zijn passie voor tuinen was groot. Het stadhouderlijk hof heeft een centrale rol gespeeld in de ontwikkeling van de Hollandse tuinkunst in de zeventiende eeuw. De tuin werd gezien als plaats van sport en spel en van artistieke uitingen.

DE HAAGSE SCHOOL
14-11-2013  VU Culemborg, loc. Geldermalsen
18-11-2013 Volksuniversiteit Culemborg
09-05-2015  Helikon, Utrecht

In de tweede helft van de negentiende eeuw was Den Haag een kunstenaarsstad. In 1847 was de vereniging Pulchri opgericht. Rond 1875 kwam er een nieuwe beweging in de schilderkunst: de Haagse School, die zich inspireerde op de werkelijkheid. De Haagse School introduceerde de moderne kunst in Nederland.

We bekijken het werk van onder andere Mesdag, Maris, Mauve, Israels en Weissenbruch en gaan in op het culturele klimaat in Den Haag en de betekenis van de Haagse School.

GAUGIN, BONNARD & DENIS
28-09-2013  VU Bodengraven, loc. Reeuwijk
07-11-2013  VU Culemborg, loc. Geldermalsen
11-11-2013   Volksuniversiteit Culemborg
12-11-2013 Volksuniversiteit Utrecht
15-01-2014 Volksuniversiteit Alphen a/d Rijn

profeten van de Avant Garde


In de periode van 14 september 2013 tot en met 28 februari 2014 besteedt de Hermitage te Amsterdam aandacht aan een kleine, maar buitengewoon invloedrijke groep jonge Franse kunstenaars van eind 19de en begin 20e eeuw.
Zij noemden zich de Nabis, wat in het Hebreeuws Profeten betekent.
Hun grote voorbeeld was Paul Gauguin. Sleutelfiguren waren Pierre Bonnard en Maurice Denis. Ook Vuillard sloot zich aan. Waar de Impressionisten vooral momentopnamen van het licht in de natuur probeerden te vatten, legden de Nabis de nadruk op kleur en compositie

HET (ON)BEKENDE GAMBIA
05-11-2013  Volksuniversiteit Utrecht
11-02-2014  Volksuniversiteit Alphen a/d Rijn

The smiling coast

Gambia staat bekend als een vredig, maar arm land. De armoede is er groot en er is veel werkeloosheid. De meeste mensen gaan er naar toe vanwege de stranden en de zee. Gambia heeft echter meer te bieden.
Het maakt deel uit van een rijke cultuur, namelijk die van het vroegere koninkrijk Mali.

Aan de hand van een PowerPointpresentatie wil ik u de andere kant van Gambia laten zien.

Zelf was ik getrouwd met een man uit Gambia in de periode van 1985 tot aan zijn overlijden in 2003. Mijn man kwam in 1981 als politiek vluchteling in Nederland. Zijn cultuur heeft me enorm gefascineerd. Hij maakte deel uit van het Mandingovolk. Andere stammen zijn de Fula, de Wolof en de Diola.
Het kleine land Gambia kent dus een mengeling van verschillende volkeren. De Amerikaanse auteur Alex Haley laat het verhaal van Roots hier in Gambia beginnen. 
Tijdens deze lezing maakt u kennis met de geschiedenis van het land, de cultuur en de bijzondere natuur.

Ter afwisseling beluisteren we ook de mooie muziek van de griots.

TUINEN
lezing & schilderworkshop
14-09-2013  Volksuniversiteit Culemborg

In deze gecombineerde lezing/workshop luistert u in de ochtend naar een lezing van Lisette le Blanc.
Zij vertelt over de geschiedenis van de tuinen door de eeuwen heen. We maken kennis met de tuinen in de Oudheid, de Middeleeuwen, de Renaissance en de Barok en vervolgens de fraaie Engelse landschapstuinen.

Na de lunch wordt een workshop schilderen gegeven onder leiding van Inge Meuleman

DE GROTE VERANDERING
27-05-2013 Volksuniversiteit Culemborg
19-06-2013 BESLOTEN, Bilthoven

revoluties in de Russische schilderkunst van 1895 -1917
Tot en met 11 augustus is in het Bonnefantenmuseum in Maastricht een interessante tentoonstelling te zien over revolutie in de Russische schilderkunst van 1895-1917.
De laatste twintig jaar voor de revolutie van 1917 was een periode van hevige veranderingen in het Tsarenrijk. Er kwam een verlichtingsgolf, waarin de schilderkunst een belangrijke rol speelde. De Russische samenleving veranderde toen radicaal door krachtige economische groei, internationalisering en emancipatie van minderheden. De kunstwereld werd eind negentiende eeuw gedomineerd door academisme en realisme. 
Sint Petersburg en Moskou werden broeinesten van verandering. Kunstenaars werkten met elkaar samen of wedijverden. Kandinsky en Malevitsj introduceerden abstracte kunst. Natalja Gontsjarova zoekt naar nieuwe zeggingskracht en een kunstenaar als Lentoelov geeft antwoord op de kunst van Matisse.
Met de expositie van 80 schilderijen, die voor een groot deel niet eerder getoond werden buiten Rusland, wil het Bonnefantenmuseum een missing link aan de orde brengen tussen traditie en vernieuwing.

IMPRESSIONISME: SENSATIE & INSPIRATIE
15-05-2013  Volksuniversiteit Culemborg
29-05-2013 Volksuniversiteit Culemborg

Van 16 juni 2012 tot en met 13 januari 2013 toont de Hermitage Amsterdam met de expositie: Impressionisme: sensatie en inspiratie. De wereldberoemde Impressionisten uit de omvangrijke collectie van het Staatsmuseum de Hermitage St. Petersburg in hun context.
Topstukken van baanbrekers als Claude Monnet, Camille Pissarro, Pierre-August Renoir en Alfred Sisley zijn te zien samen met werk van andere invloedrijke schilders uit de negentiende eeuw zoals Delacroix.

In deze tweedelige lezing blikken we terug op de expositie.
We gaan ook andere aspecten bekijken zoals de rol en betekenis van de kunsthandel, het (naakt)model.
Waarom oogstten bepaalde werken zoveel kritiek. Welke onderwerpen waren geliefd? Welke relatie is er tussen Realisme en Impressionisme? Welke inspiratiebronnen werden gebruikt?

OVER ELSE BERG.
26-04-2013 Conferentiecentrum Samaya, Werkhoven

De Joodse kunstenares Else Berg woonde samen met haar neef Mommie Schwarz in de periode van 1910 en 1942 in Nederland. Zij reisden veel en maakten kennis met de avantgardistische stromingen uit die tijd. Else Berg maakte deel uit van de Bergense School en kwam in contact met Charley Toorop, Leo Gestel en Jan Sluyters.
Samen met haar man kon zij zich volledig geven aan het schilderen. Tijdens de oorlog dook het echtpaar onder, maar keerde later terug. In 1942 werden ze gearresteerd, gedeporteerd en in Auschwitz vermoord.

De muzikale omlijsting wordt verzorg door: John Jacobs (gitaar) & Karin Menken (zangeres)

KRUISWEGSTATIES van AAD DE HAAS
29-03-2013  Helikon, Utrecht

over rehabilitatie van een kunstwerk.
In de oorlog werd het werk van Aad de Haas ( 1920-1972) door de nazi’s “entartet” verklaard. In 1944 vluchtte hij naar Zuid-Limburg, waar hij tot zijn overlijden bleef wonen.

In 1949 leidden de kruiswegstaties die hij schilderde voor de St. Cunibertuskerk in het Zuid-Limburgse plaatsje Wahlwiller tot heftige confrontaties met de katholieke kerk. De kruiswegstaties worden gekenmerkt door een originaliteit en enorme mystieke uitstraling. Met name de dierachtige gezichten van de afgebeelde mensen, waarmee de schilder de beestachtige kant van de mens verbeeldde, konden niet door de beugel, vond men.
De schilderingen werden op last van de bisschop verwijderd en het Vaticaan sprak de ban uit over een door De Haas geschilderd boekje met lijdensmeditaties.
Op Goede Vrijdag 1949 moest de schilder zelf zijn staties de kerk uitdragen: een lijdensverhaal in een lijdensverhaal!

Sinds in 1980 de kruiswegstaties van Aad de Haas weer op hun oorspronkelijke plek zijn teruggekeerd, mag de St. Cunibertuskerk zich verheugen in een grootse belangstelling van kunstliefhebbers die hier het werk van De Haas komen bewonderen en gelovigen die troost en inspiratie vinden bij het werk.
De kunstenaar, die in 1972 overleed, heeft niet meer meegemaakt dat zijn werk werd gerehabiliteerd
Tijdens de lezing worden de staties uitvoerig toegelicht en vergeleken met het poëtische werk van de kunstenaar van voor de oorlog en diens fel Expressionistische werk van de periode daarna.

EEN REIS DOOR TOSCANE
26-03-2013  VU Culemborg, loc. Alphen a/d Rijn

Behalve door het bekoorlijke landschap weet Toscane vooral te imponeren door de enorme rijkdom aan kunstschatten.
De talrijke kerken en paleizen met meesterwerken bepalen het uiterlijk van de historische stadscentra.
Er komen diverse steden ter sprake. We maken een digitale rondreis door Toscane en bezoeken Pisa, Florence, Lucca, Siena en San Gimignano.
U krijgt een indruk van de rijke geschiedenis van deze steden door de eeuwen heen.

BONNARD VUILLARD EN DENIS (DE NABIS)
22-03-2012 Volksuniversiteit Culemborg
05-04-2013  Volksuniversiteit Culemborg

In de Hermitage te Amsterdam is van 14 september 2013 tot en met 12 maart 2014 een bijzondere expositie van drie grote Franse meesters uit het fin de siècle: Bonnard, Vullard en Denis. Deze drie kunstenaars volgden lessen aan de Académie Julien in Parijs.
Ze leerden hier Paul Sérusier kennen, de oprichter van de Nabis ( Profeten). De Nabis is een kunstenaarsvereniging aan het einde van de negentiende eeuw die vernieuwing in de kunst nastreefde. Bonnard , Denis en Vuillard sloten zich hierbij aan. De leden van de groep zochten inspiratie in de Japanse kunst en het werk van Gauguin . Ook hadden ze bewondering voor oude kunst , onder andere voor het werk van Chardin en de meesters van de Vroege Renaissance.

De schilderswijze van de Nabis is eenvoudig en decoratief. Men streefde naar natuurgetrouwe weergave van de voorstellingen. Bonnard was bevriend met Toulouse Lautrec en onder diens invloed maakte hij ook affiches. Beiden zijn de grondleggers voor de affiche kunst. Bonnard ging langzamerhand zijn eigen weg en maakte zich los van de Nabis.

ORIËNTALISME IN DE KUNST
26-02-2013  Volksuniversiteit Alphen a/d Rijn

Naar aanleiding van de tentoonstelling over Egypte en de film in het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden wordt een lezing gegeven over het orientalisme in de kunst

Op 1 juli 1798 komt een Franse expeditie leger met een groep wetenschappers aan in Alexandrie. Maanden later is de verovering van Egypte een feit. De wetenschappers verspreiden zich over het land en buigen zich over de cultuur. Men toont grote fascinatie. Egyptologie wordt Egyptomanie.
Via reisverslagen en gepubliceerde onderzoeksresultaten maakt het klassieke Egypte zijn intreden in de Europese cultuur. Menig kunstenaar laat zich dan inspireren door het mystieke van de verloren beschaving en de monumentaliteit van haar architectuur.

De Oriënt als inspiratiebron zien we bij veel kunstenaars van de negentiende eeuw tot en met het begin van de twintigste eeuw,

INDIANEN, KUNST & CULTUUR tussen MYTHEN & REALITEIT
11-02-2013  VU Culemborg, loc. Geldermalsen
14-02-2013 Volksuniversiteit Culemborg
02-03-2013 Volksuniversiteit Utrecht

De lezing gaat in op de expositie in de Nieuwe Kerk te Amsterdam (14 december 2012 tot en met 14 april 2013).
De tentoonstelling gaat over de artistieke tradities van Indianen van het Noord-Amerikaanse continent.
Er wordt een beeld geschetst van de vele rijke kunstobjecten en gebruiksvoorwerpen. We maken kennis met de diversiteit van de native art.

Naast deze oude voorwerpen bekijken we ook de hedendaagse Indiaanse kunstenaars die zich inspannen om Indiaanse kunst en cultuur door te geven.

CHARLOTTE SALOMON
10-02-2013  Helikon, Utrecht

LEVEN? of THEATER?
Charlotte Salomon ( 1917-1943) groeide op in een Duits Joods milieu in Berlijn. Ze voltooide een opleiding aan de kunstacademie. In 1939 ontvluchtte ze Berlijn en reisde naar haar grootouders in Zuid Frankrijk, die Duitsland al in 1933 verlaten hadden. In 1940 pleegde haar grootmoeder zelfmoord. Toen pas werd Charlotte verteld dat ook haar moeder in 1926 een einde aan haar leven had gemaakt.

Charlotte wilde deze familiegeschiedenis op een bijzondere manier verwerken. Ze trok zich trok en begon te schilderen.
Zo ontstond tussen 1940 en 1942 in achttien maanden van geconcentreerd werken leven ? Of theater?, een reeks van 800 gouaches waarin haar levensverhaal wordt verteld.

“ En zij zag met wakkergedroomde ogen alle schoonheid om haar heen, zag de zee, voelde de zon en wist : ze moest een tijdlang van de menselijke oppervlakte verdwijnen en daarvoor ieder offer brengen om vanuit de diepte haar wereld nieuw te scheppen.”

Charlotte Salomon werd in oktober 1943 in Auschwitz op 26 jarige leeftijd om het leven gebracht.

ORIËNTALISME IN DE KUNST
09-03-2013  De Stadswerkplaats, Culemborg

Muzikale kunsthistorische middag,  0p zondag 10 maart van 14.00 - 17.00 uur vindt een bijzondere middag plaats met als thema Oriëntalisme
Op 1 juli 1798 komt een Franse expeditie leger met een groep wetenschappers aan in Alexandrië. Maanden later is de verovering van Egypte een feit. De wetenschappers verspreiden zich over het land en buigen zich over de cultuur. Men toont grote fascinatie. Egyptologie wordt Egyptomanie. Via reisverslagen en gepubliceerde onderzoeksresultaten maakt het klassieke Egypte zijn intreden in de Europese cultuur. Menig kunstenaar laat zich dan inspireren door het mystieke van de verloren beschaving en de monumentaliteit van haar architectuur.
Niet alleen Egypte is een bron van inspiratie, maar onder andere ook Turkije, Tunesie en Marokko. De Oriënt als inspiratiebron zien we bij veel kunstenaars van de negentiende eeuw tot en met het begin van de twintigste eeuw.

De middag wordt georganiseerd naar aanleiding van de tentoonstelling: “Het Egypte van Hollywood”.
Deze tentoonstelling is tot en met 17 maart 2013 te zien in het RMO te Leiden. In deze tentoonstelling wordt onder andere aandacht besteed aan de combinatie van films, rekwisieten en museumstukken en hoe er tegen het oude Egypte werd aangekeken.

De inleiding van deze middag verzorgt door Hans van den Berg, samensteller en gastconservator van de tentoonstelling in Leiden. Hij vertelt over de tentoonstelling en de muzikale omlijsting
Lisette le Blanc zal het over het oriëntalisme in de beeldende kunst in de 19e en 20e eeuw hebben.
De lezing wordt omlijst met muziek van Kamal Hors ( Marokko), ud speler.

De middag wordt afgesloten met een borrel en oriëntaals hapje.

SCHILDERS VAN PARIJS, VAN RENOIR TOT PICASSO
06-02-2013 Volksuniversiteit Culemborg

Parijs was in de eerste helft van de twintigste eeuw het centrum van de internationale kunstwereld.
Portret van Pierre Auguste Renoir door Pablo Picasso

Hier kwamen alle grote kunstenaars, ook Amerikanen naar toe.
We maken kennis met de ontwikkelingen van de moderne kunst: het Impressionisme, het Postimpressionisme, het Fauvisme, het Kubisme en de Surrealisten.
We maken kennis met kunstenaars die met lijn en kleur bezig zijn, met decoraties en constructies.
De werken die getoond worden maken voornamelijk deel uit van de beroemde collectie van Oscar Ghez.

DE SOVJET MYTHE
02-02-2013  Volksuniversiteit Utrecht
11-03-2013  VU Culemborg, loc. Geldermalsen
14-03-2013  Volksuniversiteit Culemborg

De Sovjet Mythe, Socialistisch realisme van 1932 tot 1960 - Schilderijen
Tot en met 9 juni 2013 is in het Drents Museum te Assen een bijzondere tentoonstelling te zien van de meest indrukwekkende kunstwerken, die in de Sovjet Unie ontstonden onder dictatuur van Josef Stalin.
De expositie toont 70 werken die de Sovjetmaatschappij idealiseerden. Er zal werk te zien zijn van onder meer Alexander Deineka, Alexander Samoktivalov en Malevtsj.

De lezing is een goede voorbereiding op een bezoek aan deze tentoonstelling waar voor het eerst deze schilderijen in Nederland getoond worden.

LEZINGEN ARCHIEF 2012

JAN VAN EIJCK & DE VLAAMSE PRIMITIEVEN
20-11-2012  Volksuniversiteit Alphen a/d Rijn
07/14-11-2012 VU Culemborg, loc. Geldermalsen

Van 13 oktober 2012 tot en met 10 februari 2013 is in het Museum Boymans van Beuningen te Rotterdam een bijzondere expositie van werken van Jan van Eijck ( ca. 1390-1441) te zien.
Een aantal schilderijen wordt voor de eerste keer getoond, maar tevens voor de laatste keer vanwege hun kwetsbaarheid. Jan van Eijck was een van de geniaalste schilders van Europa. Hij legde de basis voor de realistische Nederlandse schilderkunst. In zijn tijd was hij een gevierd kunstenaar.
Van 1425 tot 1429 was hij werkzaam als hofschilder van Philips de Goede. In die functie reisde hij ook naar Spanje en Portugal. Hij wist in zijn werken zijn observatie van voorwerpen en zijn precieuze weergave van de werkelijkheid tot uiting te brengen. Hij schiep een nieuwe wijze van zien, die zijn uitwerking heeft gehad op vele eeuwen schilderkunst.

BIJZONDERE CULTUURHISTORISCHE FRANSE MIDDAG
14-10-2012  De Stadswerkplaats, Culemborg

Momenteel is er een interessante expositie in de Hermitage. IMPRESSIONISME: sensatie en inspiratie
Naar aanleiding van deze tentoonstelling wordt er een bijzondere Franse culturele en kunsthistorische middag in Culemborg georganiseerd.
Op zondag 14 oktober van 14.00-17.00 uur zullen drie sprekers elkaar afwisselen.
Kunsthistoricus Lisette le Blanc verteld aan de hand van dia's over de Impressionistische meesters.
Pol du Closeau zal als specialist van Franse chansons vertellen over het cabaret uit die tijd.
Hij brengt ook cabaret ten gehore en neemt tevens een prachtige verzameling prenten uit die tijd mee.
Musicoloog Casper Becx gaat in op de muziek uit die tijd.


Het wordt een bijzondere levendige middag, welke wordt afgesloten met een borrel.

HET OEUVRE VAN DE BEELDHOUWER AUGUSTE RODIN 
30-07-2012 VU Culemborg, zomerschool Geldermalsen

Het werk van Rodin is geworteld in het Impressionisme. Rodin heeft de basis gelegd voor de ontwikkeling van de moderne beeldhouwkunst. Hij heeft zijn hele leven in Parijs gewoond en had er een groot atelier. Hij bewonderde het werk van Michelangelo en bezocht diens werk in Florence en Rome. Het werk van Mischelangelo werd voor hem een belangrijke inspiratiebron. “Mijn bevrijding van het academisme werd gecreëerd door Michelangelo”, zo zei hij.

In 1880 kreeg Rodin zijn eerste opdracht, namelijk de Porte de l’Enfer ( de Hellepoort), geïnspireerd door de Divina Commedia van Dante. In de periode van 1879-1892 had hij een verhouding met zijn jonge leerlinge Camille Claudel. Zij had een groot aandeel in de creatie van zijn oeuvre.

Tijdens de lezing maakt u kennis met de werkwijze van Rodin.

HET LEVEN EN WERK VAN PABLO PICASSO
13-07-2012  VU Culemborg, zomerschool Geldermalsen

Picasso is een wegbereider geweest voor de moderne kunst. Hij was een van de meest invloedrijke kunstenaars van de twintigste eeuw. Hij was Spaans van origine maar heeft zijn hele leven in Frankrijk gewoond . Zijn oeuvre is heel gevarieerd en geeft tevens een goed beeld van enkele ontwikkelingen van stromingen in de twintigste eeuw.

We maken kennis met de blauwe en roze periode, het kubisme, de klassieke periode, de surrealistische elementen in zijn werk en de abstracte werken van Picasso. Hij ontwikkelde het kubisme, een van de meest revolutionaire stromingen van de twintigste eeuw. Hij liet de traditionele afbeeldingen van de voorstelling achterwege en bracht ze terug tot vormen. Hiermee legde hij de basis voor andere stromingen, zoals de Stijl en het Constructivisme.
Hij maakte niet alleen schilderijen, maar ook tekeningen en beeldhouwwerken

CHARLOTTE SALOMON
15-04-2012  Conferentiecentrum Samaya

Charlotte Salomon ( 1917-1943) groeide op in een Duits Joods milieu in Berlijn. Ze voltooide een opleiding aan de kunstacademie. In 1939 ontvluchtte ze Berlijn en reisde naar haar grootouders in Zuid Frankrijk, die Duitsland al in 1933 verlaten hadden. In 1940 pleegde haar grootmoeder zelfmoord. Toen pas werd Charlotte verteld dat ook haar moeder in 1926 een einde aan haar leven had gemaakt.

Charlotte wilde deze familiegeschiedenis op een bijzondere manier verwerken. Ze trok zich trok en begon te schilderen.
Zo ontstond tussen 1940 en 1942 in achttien maanden van geconcentreerd werken leven ? Of theater?, een reeks van 800 gouaches waarin haar levensverhaal wordt verteld.

En zij zag met wakkergedroomde ogen alle schoonheid om haar heen, zag de zee, voelde de zon en wist : ze moest een tijdlang van de menselijke oppervlakte verdwijnen en daarvoor ieder offer brengen om vanuit de diepte haar wereld nieuw te scheppen.

Charlotte Salomon werd in oktober 1943 in Auschwitz op 26 jarige leeftijd om het leven gebracht.

N.B.: De lezing wordt muzikaal omlijst door zangeres Karin Menken

BONNARD, VUILLARD en DENIS (in de Hermitage)
14-04-2012  Volksuniversiteit Utrecht

In de periode maart tot september 2012 is in de Hermitage te Amsterdam een bijzondere expositie van drie grote Franse meesters uit het fin de siècle: Bonnard, Vuillard en Denis.

Deze drie kunstenaars volgden lessen aan de Académie Julien in Parijs. Ze leerden hier Paul Sérusier kennen, de oprichter van de Nabis ( Profeten). De Nabis is een kunstenaarsvereniging aan het einde van de negentiende eeuw die vernieuwing in de kunst nastreefde. Bonnard , Denis en Vuillard sloten zich hierbij aan. De leden van de groep zochten inspiratie in de Japanse kunst en het werk van Gauguin . Ook hadden ze bewondering voor oude kunst , onder andere voor het werk van Chardin en de meesters van de Vroege Renaissance.
De schilderwijze van de Nabis is eenvoudig en decoratief. Men streefde naar natuurgetrouwe weergave van de voorstellingen. Bonnard was bevriend met Toulouse Lautrec en onder diens invloed maakte hij ook affiches. Beiden zijn de grondleggers voor de affiche kunst. Bonnard ging langzamerhand zijn eigen weg en maakte zich los van de Nabis.

ZINNEBEELDEN
10-03-2012  Kunstenaarshuis de Werkschuit, Zeist

Medio 2012 zal Kubus, een organisatie van kunstenaars met een visuele beperking een grote tentoonstelling hebben in:
Het Museum Beelden aan Zee in Scheveningen. Het thema is "Zinnebeelden"
Op zaterdag 10 maart 2012 zal er een ontmoeting georganiseerd worden door Kubus ter inspiratie voor de expositie.
Leden worden uitgenodigd om over dit thema te praten. Lisette le Blanc zal samen met filosoof George Kabel, een voordracht geven over het thema "Zinnebeelden"

RUBENS,VAN DIJCK & JORDAENS in de HERMITAGE
06-03-2012  Volksuniversiteit Culemborg
26-03-2012  VU Culemborg, loc. Geldermalsen

In de Hermitage te Amsterdam is van 17 september 2011 tot en met 16 maart 2012 een indrukwekkende selectie uit de verzameling Vlaamse kunst van de Hermitage St. Petersburg te zien. Talrijke meesterwerken van de grote drie van de Antwerpse School: Peter Paul Rubens, Anthonie van Dyck en Jacob Jordaens. Veel van de werken zijn in de 18e eeuw verworven door Catharine de Grote. Oorspronkelijk hingen de werken in kloosters en kerken te Antwerpen en andere Europese steden. Veel aandacht krijgt Rubens (1577 - 1640), de belangrijkste schilder in de 17e -eeuwse kunst van Vlaanderen. Hij was een fenomeen in zijn tijd. 

PELGRIMSTOCHT van PAVIA tot ROME
29-02-2012  Volksuniversiteit Culemborg

In de Middeleeuwen trokken vele mensen naar het graf van Petrus in Rome. Deze pelgrims trokken via de oude Frankische weg, de Via Francigena, naar Rome. Aan de hand van dia's wordt verteld over deze pelgrimsroute.

We beginnen bij het klooster van Pavia en vandaar uit volgen we de weg. Hoe was de route, welke kerken bezocht men, waarom ging men op pelgrimsroute en hoe reisde men. We komen via Toscane, Umbrie in Latium aan bij de St. Pieter.

EEN REIS DOOR TOSCANE
15-02-2012  Volksuniversiteit Culemborg

Behalve door het bekoorlijke landschap weet Toscane vooral te imponeren door de enorme rijkdom aan kunstschatten.
De talrijke kerken en paleizen met meesterwerken van beroemde kunstenaars als Giotto, Botticelli en Michelangelo bepalen het uiterlijk van de historische stadscentra. Aan de hand van dia's komen diverse steden ter sprake met hun belangrijkste monumenten en kunstwerken.

We maken een rondreis door Toscane en nemen een kijkje in Pisa, Florence, Lucca, Siena en San Gimignano.

LEONARDO DA VINCI
01-02-2012  Volksuniversiteit Culemborg

Leonardo da Vinci wordt beschouwd als een van de grootste Renaissancemeesters. Hij is een ware uomo universalis. Voor de schilderkunst in de Renaissance heeft hij veel betekend.

Zijn figuren en composities zijn perfect weergegeven. We spreken dan ook van de Hoog Renaissance. We gaan zijn leven en werk bekijken en maken kennis met zijn gedachtegoed over onderwerpen als het naakt, schaduw, licht en donkercontrast, de plooien van een gewaad en komposities.
Ook werd hij beroemd vanwege zijn uitvindingen. U krijgt tevens enkele afbeeldingen van zijn uitvindingen te zien alsook zijn encyclopedische verhandelingen.

MICHAELANGELO
18-01-2012  Volksuniversiteit Culemborg

Michelangelo werd beschouwd als een genie.
Hij was een van de grootste Renaissancemeesters uit de zestiende eeuw. Hij schilderde, schreef gedichten, hield zich bezig met architecturale ontwerpen en maakte beelden.
Hij werkte voornamelijk voor de Medici in Florence en voor Paus Julius II in Rome. Voor het vervaardigen van zijn beelden ging hij zelf naar Carrara om het marmer uit te zoeken. In deze dialezing wordt verteld over zijn leven en zijn werk.

We gaan in op de betekenis van zijn werk in zijn tijd alsook voor zijn navolgers.

LEZINGEN ARCHIEF 2011

DE BEWEGING VAN 80 IN AMSTERDAM
15-11-2011 Volksuniversiteit Alphen a/d Rijn

In de jaren ‘80 van de 19e eeuw lieten dichters en schrijvers als Willem Kloos, Albert Verwey, Lodewijk van Deyssel en Frederik Van Eeden zich inspireren door de Franse Impressionisten.
Ook schilders als Jacobus van Looy (tevens schrijver), Isaac Israëls, Willem Witsen en George Breitner zorgden voor revolutie in die tijd. Schilders en schrijvers gingen uit van het ‘l'art pour l'art’ principe: kunst was een doel op zich.
Langzamerhand vanaf de jaren ‘90 zien we dat kunst ook in dienst kwam te staan van de samenleving. Zo was Albert Verwey nauw betrokken bij de totstandkoming van de Koopmansbeurs (de Beurs van Berlage).
De denkbeelden van ontwerper en utopisch denker William Morris worden belangrijk. Deze lezing geeft een beeld van de culturele ontwikkelingen in Amsterdam aan het einde van de negentiende eeuw.

VAN GOGH, DALI & MONET IN HET MAURITSHUIS
01-11-2011 Volksuniversiteit Alphen a/d Rijn

Tot en met 11 december krijgt het Mauritshuis te Den Haag hoog bezoek. Ongeveer 12 schilderijen van schilders uit de periode 1875-1960 komen naar het museum. Ze zullen verspreid in het museum te zien zijn naast en tussen de oude meesters. De moderne meesters vormen paren met de oude meesters. Ze laten zien hoe schilders in verschillende tijden zich bezighielden met komposities, kleuren, licht. Hoe leg je de drukte van de stad vast, hoe schilder je de veren van een vogel, hoe verdeel je de voorstelling over het beeldvlak?

VAN GOGH IN ANTWERPEN EN PARIJS
15-09-2011 Volksuniversiteit Alphen a/d Rijn

Naar aanleiding van de expositie in het Van Goghmuseum te Amsterdam wordt deze lezing gegeven over het verblijf van Van Gogh van eind 1885 tot begin 1888 in Antwerpen en Parijs.
De expositie laat de meest cruciale momenten zien van de artistieke ontwikkeling van Van Gogh.